פרויקטים

ב"צוף הוצאה לאור" רוצים להגדיל תורה ולהאדירה. בשל כך הקמנו את קרן נופת צופים. תרומתה הרבה לעולם התורה היו לשם דבר בארץ ומחוצה לה.

'נפת צופים'

קרן נופת צופים נפתחה עקב הצורך העז שבה. 

הרב נתן פלדמן, הוגה ומייסד הקרן נתקל לא מעט באברכים אשר הגיעו עם כתבי היד שלהם ולא יכלו להדפיס את הספר עקב עלות העבודה.

הרב נתן גייס ומצא תורמים שיישאו בעלות ההדפסה לרווחת הרבים.

אלפי כתבים נשלחו לקרן, וועד רבנים אותו ריכז הרב נתן פלדמן קראו ספר ספר, בחנו אות ואות . הזוכים- הספרים הנחשבים ביותר הודפסו לזיכוי הרבים.

1
זוכים
1
ספרים שהתקבלו
1
עונות
1
צוות נוסף שעבד על הפרוייקט
1
ספרים שהגיעו לוועד לבדיקה סופית

זוכים תשע"ח

זוכים תשע"ז