קטלוג ספרים

הספר הזה שאנו מחזיקים בידינו טומן בחובו שעות של השקעה מניבה ועבודה מאומצת. העבודה נעשית בכמה מישורים שונים. לא ניתן לדלג על שום שלב, אך ישנם שלבים שבהם ניתן