פרויקטים

לב יהודי משתוקק לדברי תורה, משהו להרוות את הנשמה. הוא מחפש ללמוד על ענייני דיומא, וכמהה לווארט נוסף לפרשת השבוע. ב"צוף הוצאה לאור" מרכזים באוסף גיליונות אחד שמודפס מידי שבוע להשביע את הנפש לקראת שבת.

'אוסף גיליונות'

ב"צוף הוצאה לאור" תומכים ומעודדים את קהל הקוראים ואת קהילת הכותבים. 

מידי שבוע מתאספים מבחר תלמידי חכמים גדולי ומאורי התורה וכותבים את חידושי התורה בענייני הפרשה וענייני דיומא.

כל יום רביעי מגיעים אלפי העלונים למשרדי "צוף" ומשם יוצאים לחלוקה ולתפוצה בכל רחבי הארץ.

1
שנים
1
כותבים
1
תחנות חלוקה
1
עלונים שהודפסו