פרויקטים

הספר הזה שאנו מחזיקים בידינו טומן בחובו שעות של השקעה מניבה ועבודה מאומצת. העבודה נעשית בכמה מישורים שונים. לא ניתן לדלג על שום שלב, אך ישנם שלבים 

'אוסף גיליונות'

בצוף הוצאה לאור תומכים ומעודדים את קהל הקוראים ואת קהילת הכותבים.
מידי שבוע מתאספים מבחר תלמידי חכמים גדולי ומאורי התורה וכותבים את חידושי התורה בענייני הפרשה וענייני דיומא.
כל יום רביעי מגיעים אלפי העלונים למשרדי צוף ומשם יוצאים לחלוקה ולתפוצה בכל רחבי הארץ.

1
שנים
1
כותבים
1
תחנות חלוקה
1
עלונים שהודפסו