כתבו עלינו


"גנזים ושו"ת חזון איש"
המחבר: הרב אברהם קניג שליט"א
התודה והברכה להוצאת הספרים הנודעת ״צוף״ בראשות הר״ר נתן פלדמן שליט״א על התמסרותם המופלאה לכל ענייני הספר להעמידו על מתכונתו הנוכחית בכליל השלמות וברוב פאר והדר.


"עמא דבר"
המחבר:הרב מאיר פלבינסקי
ברצוני להודות להוצאה לאור ״צוף״ ובמיוחד לעומד בראשה, מר נתן פלדמן, על טרחתו הרבה של הוצאת מפוארת זו. יעזרהו השי״ת הלאה בכל אשר יפנה.


"שו"ת תפארת יוסף"
המחבר:הרב יוסף זליכה זצוק"ל רב שכונת פרדס כץ
תודה מיוחדת אערוך לצוות ״צוף״הוצאה לאור והעומד בראשה הרב נתן פלדמן שליט״א שבלעדיהם לא היה יוצא הספר לאור וממש לא חסכו מאמצים ואפילו בשעות הלילה הקטנות בכדי שיצא הספר לאור עולם בהידור, נקי מכל טעות ובמהירות.


"היכל הוראה"
המחבר הגאון הגדול הרב משה בראנדסדארפער שליט"א אב"ד היכל הוראה
אפריון נמטיה להר״ר נתן פלדמן שליט״א יו״ר הוצאת ספרים ״צוף״, וצוות המשרד העושים מלאכתם, מלאכת שמים ביעילות וחריצות, בעינא פקיחא ולב מבין, אשר הודות להם יצא לאור הספר במתכונתו הנוכחית ברוב פאר והדר.


"שמירת הפה כהלכתו"
המחבר: הרב אהרון מרגלית שליט"א מחבר הספר 'אתהלך'
נתפלל לחי העולמים שיברך את הר״ר נתן פלדמן מחברת ״צוף״ הוצאה לאור, שעסק בכל ענייני ההוצאה לאור במסירות רבה ולא חסך שום מאמץ וטרחה כדי להוציא מתחת ידיו דבר נאה ומתוקן.


"קול יעקב"
המחבר: הרב יעקב זרוק שליט"א
אברך את ידידי ורעי הרב נתן פלדמן יו״ר ״צוף״ הוצאה לאור שמיום שהגעתי אליו מסר נפשו להוצאותו של הספר לאור עולם, כמו שהוא מפורסם ביחס אישי לכל מחבר כאילו זה הספר היחיד שהוא מוציא.