התמחות בקודש

ספרים תורניים הם נשמת ההוצאה שלנו. מהם התחיל הכול וסביבם נעים צירי הזמן וגלגלי הדפוס. הם הם ה'דבש' שמופק מן ה'צוף', ואנו עושים הכול כדי שהדבש הזה יהיה טהור וערב. ר' נתן פלדמן נשם ספרי קודש כבר מילדותו. הוא היה מתבונן באביו, הגאון רבי שלמה שליט"א, בעודו יגע על חיבוריו החשובים בסדר 'טהרות' – חיבורים שיצאו לאור בספריו המופלאים 'שערי דעת' ו'דעת שלמה'. גם בבתי סבותיו היו הספרים מרכז ההוויה. מצד אמו ע"ה, הגאון הגדול רבי אפריים זורייבין זצוק"ל, ראש הישיבה, הוציא את 'משנת רבי אהרן' (על מרן הגאון ר' אהרן קוטלר זצוק"ל).
ויבדלחט"א סבו מצד אביו, הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א, ראש ישיבת "נר ישראל" בבולטימור וראש מועצת גדולי התורה בארה"ב. חייהם סבבו סביב הלימוד, והספרים הקדושים היו חלק בלתי נפרד מהנוף שהקיף אותם. הכבוד שהם נהגו בספרים, והשמחה שלהם למראה ספר חדש – היו מלאי רגש. לא פלא אפוא שהכבוד לספרי הקודש נטמע בדמו של ר' נתן והפך לחלק ממנו.
כל ספר תורני שמגיע אל שולחנו – הוא יהלום יקר, שראוי למלוא תשומת הלב עד לליטושו הסופי. לכן כאשר מגיע אדם, צעיר כמבוגר, להוציא לאור את חידושיו, הוא מקבל יחס של כבוד אמתי. ר' נתן יודע ומכיר היטב כמה עמל ויגיעה הושקעו בחיבורים, וכמה גדולה הציפייה לראות את המילים מודפסות עלי ספר באופן המושלם ביותר. הוא גם יודע שמחברי הספרים בקיאים בסוגיות שעליהם נסובים ספריהם, בדיוק כשם שאינם בקיאים בסוגיות הכרוכות בהוצאה לאור. ההיכרות העמוקה עם עולם הספר התורני על כל משמעויותיו, ועם ציבור מחברי הספרים על כל גוניו, הביאה לכך שר' נתן הצליח להקים בסייעתא דשמיא מקום שהותאם בדיוק מושלם לכל צרכיהם.
מרגע שמגיע לקוח ומפקיד את חיבוריו במשרדי 'צוף', הוא יכול לשקוע בסוגיות החשובות לו באמת, בראש שקט ובלב שלם. הוצאה לאור 'צוף' מעמיסה על עצמה את כל העול, החל מקבלת כתב היד או הקלטת, ועד לרגע השיא שבו זוכה המחבר לדפדף בספר שכל כולו חידושי תורה שעליהם יגע, מובאים בכלי נאה ומתוקן, ומוכנים להפצה בעולם התורה, לזיכוי הרבים.